Albertine Wijers

Piano Dwarsfluit AMV & Blokfluit les

Ik heb een muziekpraktijk die diverse muzieklessen aanbiedt voor zowel jong als oud.

Daarvoor maak ik gebruik van verschillende locaties in de omgeving Oosterbeek en omstreken.

De lessen zijn er voor alle niveaus en worden alle gegeven door gediplomeerd docente Albertine Wijers.

 Leerlingen tot 21 jaar
Lesschema Jaartarief Maandelijks termijnbedrag (12 term)
 20 min. individueel/per week € 564,- € 47,-
30 min. individueel/per week € 840,- € 70,-
40 min. individueel/per week € 1128,- € 94,-
Leerlingen vanaf 21 jaar
20 min. individueel/per week

€ 684,-

€ 57,-
30 min. individueel/per week € 1020,- € 85,-

Albertine & Visie

Muziekleerlingen hebben verschillende mogelijkheden en interesses.
Ik sluit aan op de individuele ontwikkeling, interesses en mogelijkheden
van de leerling in overleg met de leerling en/of ouders.

Dit doe ik door verschillende didactische methodes te gebruiken in de lessen, passend bij de leerling.
Daarnaast is er aandacht voor diverse muziekstijlen zoals:
klassiek, pop, jazz en wereldmuziek. Hierin kan de leerling zijn/haar voorkeur aangeven.
Door dit alles is het mogelijk om per leerling maatwerk te bieden
in het stimuleren en faciliteren van zijn of haar muzikale ontwikkeling.
Plezier in het muziek maken staat in mijn lessen altijd centraal.
Daarnaast vind ik het erg belangrijk om goede kwaliteit te leveren in de lessen.

Over Albertine Wijers

Naast haar diploma als docerend musicus, hoofdvak dwarsfluit en bijvak piano van het Conservatorium te Rotterdam,
heeft ze ook de PABO opleiding tot leerkracht basisschool volbracht.
Door deze achtergrond is zij in staat om uit een groot arsenaal aan didactische methodes te kiezen.
Ze geeft al sinds 1997 muzieklessen bij verschillende muziekscholen en verenigingen.

Albertine Wijers 06-44998625

of stuur een mail naar : Albertine Wijers

Algemene Voorwaarden

 

Cursusduur:
• Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het eerstvolgend jaar.
• Een volledig cursusjaar heeft 36 lesweken.
• De vakantie van de muziekpraktijk komen overeen met de vakanties van het basis en middelbaar onderwijs.
• Muziekpraktijk Con Spirito behoudt zich het recht om de vakantieperioden te wijzigen als dit noodzakelijk is.
 (bijvoorbeeld in gevallen wanneer niet alle (basis)scholen dezelfde vakantieperiode hebben)
• Aan het begin van ieder cursusjaar wordt er door Muziekpraktijk Con Spirito een jaarplanning gemaakt.
Deze kan desgewenst aan de cursist worden verstrekt.

 

Afwezigheid:
• Bij afwezigheid van de cursist blijft men lesgeld verschuldigd. In overleg kan er eventueel van tijd geruild worden met een andere cursist, mits dit minimaal een week van te voren  wordt gemeld.
• Bij afwezigheid van de docent zal voor vervanging worden gezorgd, mocht er niet tijdig een vervanger   beschikbaar zijn, dan dienen de lessen door de docent te worden ingehaald.
• Bij afwezigheid door ziekte van de cursist blijft er lesgeld verschuldigd, duurt de ziekteperiode langer dan 4 lessen aaneengesloten, dan is er na deze 4 lessen bij het overleggen van een dokters verklaring geen lesgeld meer verschuldigd. Deze overeenkomst wordt vanaf dat moment ontbonden.
Betalingen:
• De lesgelden worden voor Muziekpraktijk Con Spirito in 12 maandelijkse termijnen overgemaakt op rekeningnummer
NL82INGB 074.95.33.161 t.n.v. A.J. Wijers onder vermelding van de naam van de leerling en de maand waarvoor lesgeld wordt voldaan.
Beëindigen van lesovereenkomst:
• Het opzeggen van de lesovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. En u dient rekening te houden met 1  volle maand opzegtermijn.
 Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:

 

Albertine Wijers
Cornelia Schadeweg 29
6861 ER Oosterbeek 
Tel. 06-44998625

 

Leslocaties:    
Cornelia Schadeweg 29, 6861 ER in Oosterbeek
Extra Locaties
De Vloedschuur    –   Kerklaan 4A  6666 HP           Heteren
OBK Bennekom   –   Kierkamperweg 36 6721 TE   Bennekom